O szkole

 • Opublikowano: poniedziałek, 17, kwiecień 2017 15:46

Szkoła Podstawowa nr 91 im. J. Wybickiego w Poznaniu mieści się u zbiegu ulic Bukowska a Bułgarska wewnątrz osiedla ks. J. Popiełuszki. Szkoła została powołana do funkcjonowania decyzją Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017r.

W szkole uczyć się będą uczniowie klas I, IV, VII ogólnych i VII dwujęzycznych z językiem niemieckim.

Szkoła posiada nowoczesną bazę: w każdej klasie tablice interaktywne a od 2012 roku dwie nowoczesne sale językowe do nauki języków obcych na 16 stanowisk indywidualnych, sale informatyczne, pracownie przedmiotowe: biologiczną, geograficzną, chemiczną, fizyczną matematyczną. Boisko ze sztuczną trawą oddane w 2013 roku oraz szkolną siłownię, salę do aerobiku. Uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia sportowe zarówno w grach zespołowych jak i indywidualnych. Szkoła udostępnia uczniom osobiste kodowane szafki.

Od września 2017r. funkcjonować będzie szkolna świetlica: 6:30 -17:00, możliwość skorzystania z posiłków –catering.

Każda klasa posiada łącze internetowe komputer dla nauczyciela a szkoła pokryta zasięgiem WiFi, uczniowie mogą korzystać z udostępnionego hot spotu. Pracujemy jednozmianowo  lekcje kończą  się o godzinie 15:05 po czym rozpoczynają się różnorodne zajęcia dodatkowe: wspomagające i rozwijające oraz doskonalące różnorodne umiejętności. 

Od kilku lat prowadzimy dzienniczek internetowy jako formę bezpośredniej informacji o postępach uczniów dla rodziców oraz comiesięczne  konferencje wspomagające proces wychowawczo edukacyjny.

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną stomatologa i szkolnej pielęgniarki, zaś szkolny sklepik „Smaczek” oferuje smaczne i zdrowe produkty.

Budynek szkolny jest monitorowany. Współpracujemy z Wydziałem Prewencji Policji Poznań –Grunwald, odbywają się spotkania w ramach programu „Bezpieczna szkoła”, oraz „Szkoła wolna od przemocy i narkotyków –uzyskując kolejne certyfikaty.

"SZOK !" to, -Szkolny Ośrodek Kariery" –pozwalający na planowanie i wybór dalszego kształceni a lub nauki zawodu, przygotowując ucznia do życia i pracy w XXI wieku. Każdy uczeń zna swój styl uczenia co zwiększa jego efektywność i wyniki w nauce.

Uczestnictwo w corocznym  Ogólnopolskim Dniu Kariery umożliwia naszym uczniom  promowanie swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w warsztatach przygotowanych przez CDZdM. Sprzyja to, rozwijaniu twórczego myślenia, samokształcenia i doskonalenia pracy nauczycieli w tym zakresie, wspomaga rodziców w wiedzy i tworzeniu partnerstwa wychowawczo-edukacyjnego wpisując się w całoroczną ideę organizowania „Forum Osiągnięć Twórczych” -promując innowacyjność i twórcze myślenie każdego ucznia.

 OFERUJEMY:

1. Szkołę sprzyjającą rozwojowi dziecka, otwartą na jego potrzeby oraz indywidualnie pomagającą  mu osiągnąć sukces.

2. Edukację opartą na najnowszych metodach uczenia, nastawioną na wspieranie dziecka.

3. Wykwalifikowaną kadrę. Miłą, przyjazną i bezpieczną atmosferę.

4. Sale lekcyjne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny, dostosowany do wymagań dziecka.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

1. Robotyka - nowoczesne zajęcia z programowania i budowania maszyn.

2. Warsztaty z elementami sensoplastyki - bezpłatne zajęcia nowoczesnych technik plastycznych.

3. Sprawny maluch - zajęcia gimnastyczne z elementami współczesnego tańca.

4. Małe laboratorium - warsztaty przyrodniczo - fizyczne, pokazujące świat w nietypowy sposób.

5. Zajęcia językowe - dodatkowe godziny wybranego języka, angielskiego lub niemieckiego.

NASZE ATUTY:

1. Jednozmianowość nauczania.

2. Świetlica z wydłużonym czasem pracy.

3. Bezpieczna okolica z dogodnym dojazdem.

4. Bezpłatne programy partnerskie związane z promocją zdrowej żywności,

5. Bezpieczny, wewnętrzny plac zabaw oraz ogródek.

6. Kompleksowa opieka pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki.                                              

7. Nowoczesne zajęcia z doradcą zawodowym już od I klasy!

8. Kadra, która indywidualnie traktuje każdego ucznia, wspierając go w osiągnięciu sukcesu!

9. Nowe wyposażenie sal, wykonane z ekologicznych, przyjaznych dziecku materiałów.

10. Catering dostosowany do indywidualnej diety dziecka, uwzględniający wszystkie alergie.

Od 1 września 2017r. zostanie utworzona Klasa VII dwujęzyczna z językiem niemieckim każdego dnia. 

Nabór po teście predyspozycji językowych.

Oferujemy: 

 • język niemiecki 5 godzin, 
 • język angielski lub hiszpański 3 godziny w tygodniu.
 • Nawiązana stała współpraca z VII LO im. Dąbrówki oraz XI LO. Obejmuje: nauczanie historii w j. niemieckim przez nauczycieli  z VII LO oraz chemii w języku niemieckim przez nauczycieli XI LO , wspólne warsztaty językowe, uczestnictwo w zajęciach dwujęzycznych oraz udział w imprezach wspólnie z VII LO i XI LO.

Gwarantujemy:

 • poznanie języka przez działanie: insta.ling, kahoot
 • pracę za pomocą TIK,
 • naukę przez zabawę,
 • wielokanałowość jako metodę umożliwiającą nabywanie języka wszystkimi zmysłami  i przyspieszającą proces nabywania języka,
 • poznawanie języka poprzez działanie= język obcy staje się narzędziem do zdobywania wiedzy,
 • profesjonale przygotowanie do dalszego etapu kształcenia,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • przygotowanie ucznia do świadomego uczenia się poprzez różne style i techniki uczenia się, poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji,
 • udział w Tygodniu Kina Niemieckiego, wycieczki do Niemiec,
 • warsztaty z native speakerem.

DOJAZD:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 91  znajduje się przy ulicy Promyk 4 na pograniczu dwóch dzielnic Poznania -Grunwaldu i Jeżyc. 

Teren szkoły wyznaczają ulice: Bukowska, Swoboda, Marcelińska i Bułgarska. 

Dojazd do szkoły możliwy jest autobusami:

-nr 59,77,78 -przystanek ul. Piękna-Swoboda

-nr 63, 82 i 91 -przystanek ul. Brzask.

 

Historia szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Józefa Wybickiego w Poznaniu została powołana Uchwałą Rady Miasta Poznania dnia 28 marca 2017r. w latach 1966-1999 również w budynku szkoły mieściła się Szkoła Podstawowa nr 91. Od roku 1999 do 2019 mieści się Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu.