Terminy postępowań rekrutacyjnych

  • Opublikowano: czwartek, 13, kwiecień 2017 06:40

Terminy postępowań rekrutacyjnych

Klasy I

 

LP

ETAP - CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 19 kwietnia
do 5 maja

od 19 czerwca
do 23 czerwca

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 maja
godz. 12.00

27 czerwca
godz. 12.00 

3.

Potwierdzenie przez Rodzica/Opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12 maja
do 16 maja

od 28 czerwca
do 30 czerwca 

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

17 maja
godz. 12.00

4 lipca
godz. 12.00 

 Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 91 rozpocznie się zgodnie z w/w terminami i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa