ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Kategoria:

Główne cele zajęć WDŻ w szkole podstawowej:

 • ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,
 • okazywanie szacunku i empatii zarówno w rodzinie, jak i poza nią,
 • kształtowanie umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i rodzinnych,
 • pomoc w pokonywaniu trudności okresu dojrzewania.

W klasach IV i VI prezentowane będą również zagadnienia nt. dojrzewania:

 • zmian fizycznych zachodzących w organizmie nastolatka i nastolatki,
 • zmian natury psychicznej, emocjonalnej i społecznej,
 • problemów i niepokojów związanych z okresem dojrzewania.

W klasach VII  istotne zagadnienia to:

 • pierwsze uczucia (zakochanie),
 • inicjacja seksualna – dlaczego czekać?,
 • płodność człowieka i odpowiedzialne rodzicielstwo,
 • choroby przenoszone drogą płciową,
 • uzależnienia behawioralne i od substancji chemicznych.

Realizacja WDŻ:

14 godzin rocznie dla uczniów, przy czym: 9 godzin w grupie koedukacyjnej i 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie realizuje się treści programowe stanowiące spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności wspiera wychowawczą rolę rodziny, promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności i kształtuje postawy prozdrowotne, prospołeczne i prorodzinne. Hasła programowe szeroko uwzględniają funkcję wychowawczą i profilaktyczną. Ich realizacja umożliwia wzmocnienie charakteru ucznia oraz pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych. Celem tych lekcji jest także wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Kategoria:

Poznaj siebie - Testy predyspozycji i zainteresowań zawodowych

Jeśli chcesz poznać siebie, porozmawiać o wyborze szkoły i zawodu koniecznie zapisz się na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym! Podczas spotkania skonfrontujemy Twoje oczekiwania i wyobrażenia z rzeczywistością i Twoimi możliwościami.

Drogi uczniu pamiętaj, że wynik testu to nie wyrocznia, potraktuj go jako wskazówkę w planowaniu swojej kariery edukacyjno-zawodowej!

Test predyspozycji zawodowych

Test inteligencji wielorakiej: 

Kwestionariusz zainteresowań zawodowych: 

Test predyspozycji

Łódzki test predyspozycji zawodowych: 

Test osobowości:

 

Pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za wybór swojej dalszej ścieżki edukacyjnej, dlatego, żeby podjąć trafną decyzję skorzystaj z pomocy i wsparcia swoich rodziców oraz doradcy zawodowego w Twojej szkole.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s