ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

 

 

 

 

Nieprzewidywalność zjawisk społecznych, postęp technologiczny i proces globalizacji wytyczają konieczność nowego rozumienia rzeczywistości i preferowania przez młodych ludzi aktywnych postaw i elastyczności w działaniu. Dlatego też, uczestniczymy w każdej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Podejmowane działania obejmują całą
społeczność szkolną i tradycją w naszej szkole jest realizowanie harmonogramu działań przypadającego na wyznaczony okres Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz realizację zadań w działaniach długofalowych w nauczaniu przedmiotowym, ogólnym.
X edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywała się po reformie edukacji
w Szkole Podstawowej Nr 91 z oddziałami klas III dawnego Gimnazjum nr 56.

Uważamy, że uczestniczenie w przedsięwzięciach regionalnych i krajowych wspomaga działania szkoły. Jest dobrym sposobem uatrakcyjnienia procesu uczenia i kształtowania postaw związanych z rozpoznaniem przez uczniów swoich predyspozycji, rozwijania kompetencji kluczowych, które są niezbędne w świecie zmian i umożliwiają adaptację do nich.

 

Harmonogram działań w X edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Szkole Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi przebiegał pod hasłem
„ Bądź architektem swojego szczęścia”
między innymi zawierał:
 

Data

 

Zaplanowane działania i spotkania

Oczekiwane rezultaty

 

 

uczestnicy

 

 

 

 

poniedziałek

15 X 2018

 

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe
w Tygodniu Kariery
uwzględniają zajęcia wg scenariuszy, prezentację wcześniej zaplanowanych i zrealizowanych działań, dokumentowanie efektów pracy i ich prezentację na forum szkoły.
kl. I i II - „ W przyszłości chciałbym być” rysunkowy, plastyczny – dowolna technika

 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji

kluczowych

 

Kl. I

Kl. II

Kl. IV

KL.V

Kl. VIII

Kl. III, Kl.

 

 

 

wtorek

16 X 2018

 

 

Moja wyspa szczęścia” – list motywacyjny, uczniowie klas VIII, III G uzasadniają w j.polskim, j. angielskim dlaczego mają być tam zatrudnieni lub przedstawiają swoją propozycje pracy na wyspie szczęścia.

 

 

rozwijanie umiejętności autoprezentacji

 

Kl. III G

 

 

 

środa

17 X 2018

 

 

 

kl. IV„ Pokaż mi swoją pasję…”plakat praca zespołowa, opowiadanie –

 

 

rozwijanie umiejętności autoprezentacji

 

 

Społ. Szkolna,

SU

kl. V SPNapisz co Ciebie interesuje”

(kartka A4 - ½ tekst, ½ rysunek)

Ciekawy zawód”, – prezentowanie tematu, kl. I-II prezentują np. element charakterystyczny dla jakiegoś zawodu.

 

 

 

 

 

czwartek

18 X 2018

 

 

 

1.Warsztaty dla uczniów Kl. I-II - napisaną przez siebie krótką informację o swoich zainteresowaniach - obrazują „Emotkami - warsztaty realizowane
z udziałem chętnych uczniów klas VIII.

rozwijanie u młodszych uczniów umiejętności cyfrowych
i kreatywności

Uczniowie

 

kl I-II

 

2.”Pokaz mody zawodowej” – organizowany przez uczniów klas VIII i IIIG (organizacja imprezy, ułożenie planu, prezentowanie kreacji)

 

rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości

 

 

kl. VIII. kl. III

 

 

 

piątek

19 X 2018

 

 

 

 

Święto Patrona

 

Rozwijanie umiejętności angażowania się w inicjatywy realizowane w szkole
i współpracę w realizacji zadań

 

 

Społ.
szkolna

Dokumentowanie X edycji OTK na etapie działań i efektów finalnych. Prezentacja wytworów pracy na forum szkoły. (sprawozdania przewodniczących klas, wydruki, materiały w wersji elektronicznej, papierowej, TV, strona szkoły)

Nasze wspólne działania wszystkich nauczycieli przyczyniają  się do zwiększenia aktywności uczniów w obszarze nabywania kompetencji, funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości i przygotowania do planowania własnej przyszłości.

W sytuacji, gdy uczniowie wskazują, że o wyborze szkoły i drodze zawodowej zadecydują głównie ich ambicje i posiadane własne informacje, to należy dołożyć starań, aby ich potrzeby w tym zakresie były zaspokojone. Uważam, że w podejmowanych działaniach udaje nam się zwrócić ich uwagę na proces zmian i wskazać na konieczność bycia aktywnym na rynku pracy tzn. sprawdzenia w trakcie pracy przynajmniej od czasu do czasu „co słychać”,
w branży, na rynku pracy, co się zmienia w obszarze własnych zainteresowań, co warto poznać, jakie dodatkowe umiejętności bądź kwalifikacje zdobyć.

Uczestnicząc w każdej edycji OTK i przedłużając realizację zadań, wzbogacamy nasze działania w edukacji i doradztwie zawodowym w ramach kształcenia ogólnego. Spełniamy więc wymagane standardy udzielania uczniom profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze edukacji i doradztwa zawodowego. Działania długofalowe w ramach nauczania przedmiotowego (kształcenia ogólnego) uwzględniają sytuacje, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji kluczowych na wszystkich etapach kształcenia i przeciwdziałają bierności - oczekiwaniom uczniów na gotowe formy rozwiązań i otrzymaniu „recepty” na realizację swoich potrzeb. W pracy zespołowej na poszczególnych poziomach kształcenia pracujemy nad redagowaniem pomysłów na ćwiczenia, metody wprowadzania do swojej lekcji przedmiotowej treści wskazane przez MEN do realizacji w ramach edukacji
i doradztwa zawodowego.

Uczennice klasy III1 (gimnazjalne) przygotowały prezentacje związane z tematycznie
z zaplanowanymi działaniami OTK:

Zawody przyszłościowe” - Uczniowie kl.3g1

Marika Żabińska,

Alicja Bartkowiak

Julia Bartkowiak

Alina Falush

Zawody dobrze opłacane”

Weronika Zierkie

Znajdź swój zawód” – prezentacja tematycznie związana z Areną Zawodów

Hubert Wiśniewski - SP91 kl.8b

 

Aniela Kobusińska – Luty ,
doradca zawodowy
 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arena Zawodów 2018


– już była…

11 października br. uczestniczyliśmy w akcji Miasta Poznania promującej szkolnictwo zawodowe. Akcja jest kontynuacją programu „Szacun dla Zawodowców”, w ramach którego już po raz kolejny uczniowie mieli okazję zbliżyć się do tematyki kształcenia zawodowego.

W tym roku również na 13 wyspach było prezentowanych około 90 zawodów. Uczniowie otrzymali plan rozmieszczenia wysp zawodów łącznie z wykazem zawodów prezentowanych na poszczególnych wyspach. Takie organizacyjne rozwiązanie bardzo ułatwiało efektywność poruszania się uczniów po obszarze prezentacji i uzyskania w wyznaczonym czasie potrzebnych informacji o kształceniu zawodowym.

Poszczególne wyspy uwzględniały różne obszary zawodowe
i dostarczały uczniom konkretnych informacji z różnych dziedzin:

 

 

Nowe technologie,

Poligrafia i fotografia,

Elektryka, elektronika i instalacje,

Handel, turystyka, reklama

Technologia żywności, i analiza chemiczna,

Budownictwo i instalacje,

 

 

Mechanika,, mechatronika,

Transport,

Usługi,

Drewno,

Środowisko,

Ekonomia i Administracja,

Logistyka i spedycja

 

Na uwagę zasługują również materiały, które były do dyspozycji uczniów. Bezpłatny dodatek Głosu Wielkopolskiego – „Szacun dla zawodowców” jest źródłem doskonałej wiedzy dla uczniów zainteresowanych kształceniem zawodowym np. - wskazuje że:

dobry zawód to również droga do dobrych zarobków.
(wskazano na średnie zarobki w różnych obszarach gospodarki).

rozwój szkół zawodowych jest priorytetem Władz Miasta Poznania,

na wyspach zawodów uczniowie zapoznając się z daną profesją dowiedzieli się, które szkoły kształcą w tym kierunku.

 

Uczniowie mogli również korzystać z porad specjalistów Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Zainteresowanych uzyskaniem porady było wielu.

Arenę Zawodów 2018” uświetniły konkursy i koncert Magdy Beredy. Udział w konkursie zobowiązywał do odwiedzenia stanowisk promujących zawody oraz dwóch stanowisk pracodawców. Do udziału w konkursie zachęcały zapowiadane nagrody. Z naszej szkoły w „Arenie Zawodów” brali udział uczniowie 2 klas VIII i klasa III5 gimnazjalna.

Dla wielu z nich organizowana akcja była dobrą okazją do spotkania się z przedstawicielami firm i zapoznania się z zawodami a przede wszystkim tak jak mówią uczniowie – ważne dla nich było to, że zobaczyli jak będą w tym zawodzie wyglądali i co będą robili.

 

Aniela Kobusińska – Luty
doradca zawodowy

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj więcej: Arena Zawodów 2018

 

Jak obchodziliśmy

Światowy Tydzień Mózgu”

w Szkole Podstawowej Nr 91 im. Józefa Wybickiego w Poznaniu

Hasło przewodnie:

 

W zdrowym ciele, zdrowy mózg! Zdrowy mózg, to zdrowe ciało!”

 

W naszej Szkole wykorzystujemy każdą okazję do rozwijania zainteresowań uczniów, wzbogacania ich wiedzy, kształtowania postaw poznawczych i prozdrowotnych.

„ Światowy Tydzień Mózgu” był po raz kolejny okazją do zwrócenia uczniom uwagi na zweryfikowanie swojego dotychczasowego trybu życia w kontekście swojego zdrowia
i potrzeb swojego mózgu. Specjaliści mówią, że „Nasz mózg może nieustannie się uczyć- od urodzenia aż po kres życia” i nieważne ile mamy lat, czy 10 czy 110- nasz mózg może nas jeszcze zaskoczyć! Dlatego warto zweryfikować swój tryb życia, aby nasz mózg zaskakiwał nas w pozytywnym wymiarze.

Program działań w naszej Szkole w ramach „Światowego Tygodnia Mózgu” uwzględniał między innymi tematy do realizacji na lekcjach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych. Uczniowie dyskutowali, wypowiadali się i działali w obszarach:

  • Żyj zdrowo, zadbaj o swój mózg – zmienisz swoje życie”,

  • Śniadanie mistrzów – chcę mieć lepszą koncentrację i pamięć”

  • Aktywność fizyczna a kondycja mojego mózgu”.

Celem tych działań było wzbogacenie wiedzy oraz podniesienie świadomości uczniów
w obszarze sterowania, zarządzania swoim zdrowiem i życiem.

Prezentacja w TV szkolnej „ Nasz mózg” - dostarczała uczniom wiedzy o możliwości efektywnego wykorzystania swojego mózgu w różnych działaniach w tym również do podniesienia efektów uczenia się.

Gazetka tematyczna dostępna w holu szkoły wskazywała uczniom jak ćwiczyć mózg, czego nasz mózg potrzebuje oraz, że aktywność fizyczna i umysłowa jest dla mózgu konieczna. 

Na lekcjach Wychowania Fizycznego tematy znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia podejmowane są systematycznie. Wykonywane przez uczniów plakaty i prezentacje utrwalają im wiedzę w tym zakresie.

Powyższe działania szczególnie ważne są w sytuacji kiedy dzieci i młodzież ogranicza swoją aktywność fizyczną i dużo czasu poświęcają IT.

 

Aniela Kobusińska – Luty
doradca zawodowy

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Mini Targi Edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 91

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie klas III

Mając na uwadze zbliżający się termin wyboru dalszej drogi kształcenia zaplanowaliśmy działania, które będą formą wsparcia dla Waszych decyzji.

Program działań doradczych w dniu 4 kwietnia 2018r. obejmuje:

  • o godzinie 1630 organizujemy w naszej szkole „ Mini Targi Edukacyjne” dla uczniów klas III. Prezentacja szkół średnich odbędzie się w holu szkoły (parter), a bezpośredni kontakt z przedstawicielami szkół pomoże w uzyskaniu potrzebnych, brakujących informacji.
  • od godz. 1630 będzie możliwość spotkania z przedstawicielem Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu - Panią Elżbietą Swat - Padrok
  • o godzinie 1700 - dla zainteresowanych Rodziców - konferencja „Wybrać zawód i drogę kształcenia” – prowadzi szkolny doradca zawodowy Aniela Kobusińska – Luty.

To wydarzenie zbiega się z terminem ogólnych zebrań klasowych dla Rodziców.

Zapraszamy Państwa oraz Was Uczniowie do przyjścia, aby w bezpośrednich rozmowach pozyskać dla siebie niezbędne informacje.

W tym dniu również będzie można uzgodnić termin indywidualnego spotkania
ze szkolnym doradcą zawodowym.

Z wyrazami szacunku

Aniela Kobusińska – Luty, doradca zawodowy

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj więcej: Mini Targi Edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 91

 

Film nagrały uczennice z klasy II1 w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w roku 2017 "Moje zainteresowania, moja pasja". Małgorzata Szwagrzyk i Marika Żabińska wzięły udział w konkursie "Moja pasja". Warunkiem udziału w konkursie było opisanie, przedstawienie swojej pasji ze wskazaniem przewidywanych korzyści społecznych.

mgr Aniela Kobusińska-Luty

0
0
0
s2smodern
powered by social2s