ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Podsumowanie działań XI Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Nieprzewidywalność zjawisk społecznych, postęp technologiczny i proces globalizacji wytyczają konieczność nowego rozumienia rzeczywistości i preferowania przez młodych ludzi aktywnych postaw i elastyczności w działaniu. Dlatego też, uczestniczymy w każdej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery a podejmowane działania obejmują całą społeczność szkolną.
W naszej szkole jest już tradycją realizowanie harmonogramu działań przypadającego na okres przypadający na Tydzień Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz realizację działań długofalowych w kształceniu ogólnym.

  

Harmonogram działań w XI edycji OTK w Szkole Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi przebiegał pod hasłem „ Pasja, Profesja, Powołanie”   
 Celem realizacji harmonogramu OTK jak również  dalszych działań jest rozwijanie umiejętności
i kształtowanie postaw związanych z rozpoznaniem swoich predyspozycji, mocnych stron
i motywowanie do planowania swojej kariery zawodowej, rozwijanie kompetencji kluczowych.

Lekcje wychowawcze, przedmiotowe i zajęcia świetlicowe  poprzez realizację zaplanowanych działań bezpośrednio zawiązanych z realizacją  XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery wprowadzają uczniów w określone działania.

Mam nadzieję, że nasze wspólne działania przyczyniają  się do  zwiększenia aktywności uczniów w obszarze planowania własnej przyszłości i przygotowują  ich do funkcjonowania 
w zmieniającej się rzeczywistości.

Podsumowanie :

Uważam, że w podejmowanych działaniach udaje nam się  zwrócić  uwagę uczniów na proces zmian i wskazać na konieczność sprawdzenia w trakcie pracy przynajmniej od czasu do czasu „co słychać”, w branży, na rynku pracy co się zmienia w obszarze własnych zainteresowań, co warto poznać, jakie umiejętności bądź kwalifikacje zdobyć.

 Cieszy nas fakt, że nasze  spełnia wymagane standardy udzielania uczniom profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze edukacji i doradztwa zawodowego. Uczestnictwo w przedłużonym działaniu XI edycji OTK wzbogaca  nasze działania w realizacji zadań edukacji i doradztwa zawodowego.

Przykładem dobrych działań w realizacji XI Edycji OTK jest zamieszczony poniżej opis działań w klasie I C.

 Aniela Kobusińska – Luty

Doradca zawodowy

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ   XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY  W KLASIE I C

 Przekazanie hasła przewodniego: „Pasja, Profesja, Powołane...” – rozmowa na ten temat

 >>GALERIA ZDJĘĆ<<

Realizacja zajęć, następujące tematy lekcji:

01.10.2019r. Znam swoje mocne strony. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie poprzez zabawy integracyjne. Opowiadanie o umiejętnościach Adama na podstawie pamiątek w albumie. Rozmowa: dlaczego warto coś umieć?

02.10.2019r. Moje małe i duże sukcesy. Rozwijanie umiejętności dostrzegania sukcesów własnych oraz innych osób. Uczniowie opowiadali o swoich mocnych stronach, o swoich sukcesach. Prezentowali przyniesione medale, dyplomy, puchary – dowody swych osiągnięć.

03.10.2019r. Aktywizowanie wypowiedzi dzieci na temat ich umiejętności. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez zabawy integracyjne. Pokaz akrobatyczno
 – gimnastyczny uczennicy Leny Wiśniewskiej, która od wielu lat trenuje akrobatykę
 i gimnastykę artystyczną.

07.10.2019r. Jestem wytrwałym uczniem. Wdrażanie do uporządkowanych wypowiedzi na temat zainteresowań Adama. Czytanie tekstu Rybki Adama. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych zainteresowań.

08.10.2019r. Marzenia małe i duże. Ćwiczenia rozwijające słownictwo – wprowadzenie słów opisujących różne stany fizyczne dziecka: zmęczenie, zadowolenie, szczęście, zapracowanie. Opowiadanie dzieci o zajęciach, jakie podejmują, aby rozwijać swoje talenty. Rozmowa na temat zainteresowań Leny. Na czym polega jej wytrwałość. Opowiadanie o swoich marzeniach, planach na przyszłość, umiejętnościach i talentach. Opisywanie cech, jakie posiadają osoby, które osiągnęły sukces.

21.1o.2019r. Udział uczniów w konkursie plastycznym „ W przyszłości chciałbym być”. Stworzenie prac konkursowych. Zabawa „wylosuj zawód” – uczniowie opowiadali
 co chcieliby robić w przyszłości. Następnie losowali zawody.

22.10.2019r. odbyło się klasowe spotkanie z ciekawymi ludźmi, pasjonatami, państwem Pauliną
i Piotrem Przybylskimi rodzicami ucznia Adama Przybylskiego. Państwo Przybylscy są ratownikami medycznymi. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w klasowych warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Piotr zademonstrował dzieciom resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie dzieci pod jego czujnym okiem same podejmowały czynności ratunkowe z wykorzystaniem manekina. Pan Piotr pokazywał jak zachować się w sytuacjach zadławienia, demonstrował jak usztywnić złamaną kończynę, omawiał zawartość torby ratownika medycznego. Natomiast Pani Paulina uczyła dzieci opatrywania ran. Dzieci z zaangażowaniem słuchały,
a następnie same wzajemnie się opatrywały.

23.10.2019r. Realizacja zadania „ Moje hobby”- uczniowie przynieśli rekwizyty z obszaru swoich zainteresowań -  omówili je i podjęli próbę grupowania zainteresowań. Rekwizyty umieszczone były w kąciku zawodoznawczym.

24.10.2019r. Realizacja zadania „Jestem mistrzem w...” – uczniowie wykonali pracę plastyczną zgodnie z zainteresowaniami i pasją. Narysowali otwartą dłoń, a w niej narysowali w czym są mistrzami.

25.10.2019r. Wykonanie przez uczniów kolażu plastycznego „Zawody”.

  

Wszystkie działania zostały potwierdzone fotografiami oraz wytworami własnymi uczniów.

 

                                                                      

                                                                                               Opracowała: Monika Koszalik

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Sprawozdanie z realizacji Projektu Fundacji „ Projekt Edukacyjny”

W dniu 25 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 91 rozpoczął się cykl zajęć mający  na celu rozwijania u uczniów kompetencji społecznych, komunikacyjnych, poczucia własnej wartości, umiejętności autoprezentacji. Podczas zajęć była obecna wychowawczyni Pani Anna Winiecka oraz doradca zawodowy Pani Aniela Kobusińska – Luty.

Osobą prowadzącą i odpowiedzialną za realizację zadań jest  Pan Jan Piosik – prezes Fundacji „ Projekty Edukacyjne”. Jest trenerem wystąpień publicznych, juror turniejów debat, członek Komitetu Organizacyjnego Akademickich Mistrzostw Polski Debat.  Debatuje od 15 lat, od 8 realizuje projekty i szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne. Jest twórcą i pomysłodawcą wielu turniejów debat (m.in., Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, Poznańskiej Ligi Debat), ekspertem w zakresie pracy metodą debaty oksfordzkiej. Zaraził pasją debatowania setki uczniów, studentów i nauczycieli.

Projekt przewidziany jest tym razem tylko dla dziewcząt i ma wyrównać szanse  bycia aktywnym  w działaniach zawodowych  i społecznych kobiet. Dziewczynki doskonaliły umiejętność autoprezentacji, komunikacji, prezentowania swoich argumentów i rozwijały umiejętność udziału w Debatach Oxfordzkich co jest dużą wartością w zawodowej aktywności i zawodowym spełnieniu.

W ramach ćwiczeń i różnych form zabawowych rozpoznawały czynniki, które najbardziej je stresują i dowiedziały się jak sobie z nimi radzić. Ćwiczyły wyraźną wymowę z użyciem korka, oglądały migawki wystąpień publicznych i wypowiadały się na temat swoich spostrzeżeń. Dowiedziały się co to jest naturalność, autentyczność, i wiarygodność w wystąpieniach publicznych oraz o znaczeniu świadomej kontroli swoich skrajnych postaw w komunikacji niewerbalnej.

Dużą atrakcję stanowiło również ćwiczenie przygotowujące do uczestniczenia
w Debacie Oxfordzkiej na temat „Wypoczynek w górach jest lepszy niż nad morzem”. Zespoły pracowały w grupie i  przygotowały swoje wystąpienie. Było to dużym przeżyciem dla uczestniczek i dla nas nauczycieli. Zadowolenie i radość z projektowej przygody towarzyszyło wszystkim osobom uczestniczącym w Projekcie.

Uczniowie  w naszej Szkole wiedzą, jak ważną sprawą  jest, rozwijanie swojej osobowości, odkrywanie swoich mocnych stron, mieć poczucie własnej wartości i wykorzystać  swoje zasoby w efektywnym funkcjonowaniu na szybko zmieniającym się rynku pracy. Służą temu dodatkowe działania Szkoły, które przez realizację działań lokalnych, regionalnych
i krajowych wzbogacają edukację programową i w ten sposób  przygotowują do osiągnięcia satysfakcji w swoim zawodowym życiu. Przykładem jest uczestniczenie w każdej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, realizowanie projektów i innowacji opracowanych przez uczących nauczycieli. W ramach edukacji i doradztwa zawodowego realizowana jest innowacja „ Dzisiaj w Szkole na Promyku – jutro w Wielkim Świecie”

Oprócz wiedzy na  dzisiejszym rynku pracy pracodawcy oczekują umiejętności, które rozwijane są właśnie w dodatkowych działaniach Szkoły, w tym również  w realizowanym przez Fundację  Projekcie. Jest to ważne, aby utrzymać przez całe  swoje życie atrakcyjność zawodową  na rynku pracy.

Aniela Kobusińska – Luty, doradca zawodowy

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arena Zawodów 2018


– już była…

11 października br. uczestniczyliśmy w akcji Miasta Poznania promującej szkolnictwo zawodowe. Akcja jest kontynuacją programu „Szacun dla Zawodowców”, w ramach którego już po raz kolejny uczniowie mieli okazję zbliżyć się do tematyki kształcenia zawodowego.

W tym roku również na 13 wyspach było prezentowanych około 90 zawodów. Uczniowie otrzymali plan rozmieszczenia wysp zawodów łącznie z wykazem zawodów prezentowanych na poszczególnych wyspach. Takie organizacyjne rozwiązanie bardzo ułatwiało efektywność poruszania się uczniów po obszarze prezentacji i uzyskania w wyznaczonym czasie potrzebnych informacji o kształceniu zawodowym.

Poszczególne wyspy uwzględniały różne obszary zawodowe
i dostarczały uczniom konkretnych informacji z różnych dziedzin:

 

 

Nowe technologie,

Poligrafia i fotografia,

Elektryka, elektronika i instalacje,

Handel, turystyka, reklama

Technologia żywności, i analiza chemiczna,

Budownictwo i instalacje,

 

 

Mechanika,, mechatronika,

Transport,

Usługi,

Drewno,

Środowisko,

Ekonomia i Administracja,

Logistyka i spedycja

 

Na uwagę zasługują również materiały, które były do dyspozycji uczniów. Bezpłatny dodatek Głosu Wielkopolskiego – „Szacun dla zawodowców” jest źródłem doskonałej wiedzy dla uczniów zainteresowanych kształceniem zawodowym np. - wskazuje że:

dobry zawód to również droga do dobrych zarobków.
(wskazano na średnie zarobki w różnych obszarach gospodarki).

rozwój szkół zawodowych jest priorytetem Władz Miasta Poznania,

na wyspach zawodów uczniowie zapoznając się z daną profesją dowiedzieli się, które szkoły kształcą w tym kierunku.

 

Uczniowie mogli również korzystać z porad specjalistów Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Zainteresowanych uzyskaniem porady było wielu.

Arenę Zawodów 2018” uświetniły konkursy i koncert Magdy Beredy. Udział w konkursie zobowiązywał do odwiedzenia stanowisk promujących zawody oraz dwóch stanowisk pracodawców. Do udziału w konkursie zachęcały zapowiadane nagrody. Z naszej szkoły w „Arenie Zawodów” brali udział uczniowie 2 klas VIII i klasa III5 gimnazjalna.

Dla wielu z nich organizowana akcja była dobrą okazją do spotkania się z przedstawicielami firm i zapoznania się z zawodami a przede wszystkim tak jak mówią uczniowie – ważne dla nich było to, że zobaczyli jak będą w tym zawodzie wyglądali i co będą robili.

 

Aniela Kobusińska – Luty
doradca zawodowy

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj więcej: Arena Zawodów 2018

Mini Targi Edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 91

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie klas III

Mając na uwadze zbliżający się termin wyboru dalszej drogi kształcenia zaplanowaliśmy działania, które będą formą wsparcia dla Waszych decyzji.

Program działań doradczych w dniu 4 kwietnia 2018r. obejmuje:

  • o godzinie 1630 organizujemy w naszej szkole „ Mini Targi Edukacyjne” dla uczniów klas III. Prezentacja szkół średnich odbędzie się w holu szkoły (parter), a bezpośredni kontakt z przedstawicielami szkół pomoże w uzyskaniu potrzebnych, brakujących informacji.
  • od godz. 1630 będzie możliwość spotkania z przedstawicielem Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu - Panią Elżbietą Swat - Padrok
  • o godzinie 1700 - dla zainteresowanych Rodziców - konferencja „Wybrać zawód i drogę kształcenia” – prowadzi szkolny doradca zawodowy Aniela Kobusińska – Luty.

To wydarzenie zbiega się z terminem ogólnych zebrań klasowych dla Rodziców.

Zapraszamy Państwa oraz Was Uczniowie do przyjścia, aby w bezpośrednich rozmowach pozyskać dla siebie niezbędne informacje.

W tym dniu również będzie można uzgodnić termin indywidualnego spotkania
ze szkolnym doradcą zawodowym.

Z wyrazami szacunku

Aniela Kobusińska – Luty, doradca zawodowy

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj więcej: Mini Targi Edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 91