ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 4402

 

Drogi uczniu w tej zakładce znajdziesz informacje o szkołach, które znajdują się na terenie Poznania, w powiecie poznańskim oraz w województwie wielkopolskim. Dowiesz się jak wygląda system szkolnictwa w Polsce. Poznasz zestawienie progów punktowych do poszczególnych szkół ponadpodstawowych, a także zasady przeliczania tych punktów. Informacje te będą dla Ciebie niezbędne podczas podejmowania przez Ciebie decyzji dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej.

 

Szkoły ponadpodstawowe w województwie wielkopolskim

Informator o szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

Informator o szkołach ponadpodstawowych https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie poznańskim https://www.bip.powiat.poznan.pl/168,szkoly-i-specjalne-osrodki-szkolno-wychowawcze

Szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (http://www.cdzdm.pl/PL-H448/ )

System szkolnictwa w Polsce - – plik wysłany osobno

Zestawienie progów punktowych do szkół ponadpodstawowych:

Liceum – plik wysłany osobno

Technikum – plik wysłany osobno

Szkoła Branżowa I stopnia – plik wysłany osobno

Zasady przeliczania punktów do szkół ponadpodstawowych – plik wysłany osobno

Ranking Liceów Ogólnokształcących w Wielkopolsce (https://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-2019-wielkopolskie )

Ranking Techników w Wielkopolsce (https://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019-wielkopolskie )

 

System kształcenia

 

Kończąc naukę w szkole podstawowej musisz dokonać wyboru szkoły w dalszej drodze kształcenia.

Co zrobić:

  • żeby wybrać taki zawód, który jest dopasowany właśnie do Ciebie – właśnie do Twoich możliwości?

  • aby wykonywanie zawodu było przyjemnością, nie zaś koniecznością?

Zawodów jest bardzo dużo. Obecny rynek pracy skłania do zmiany pracy około 4-5 razy w ciągu życia. Może temu towarzyszyć zmiana zawodu czy też specjalności (przekwalifikowanie się). To dalsze perspektywy. Tymczasem bardzo łatwo wybrać zawód tylko pod wpływem innych ludzi, tylko z racji na bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania, czy też tylko pod wpływem samego wyobrażenia na jego temat.
Pamiętaj: wyobrażenia często nie odpowiadają rzeczywistości… Są przeważnie źródłem błędnych decyzji. To, co jest ciekawe dla Twoich przyjaciół, niekoniecznie może odpowiadać Tobie.

 

 

  

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych.

Nauka w liceum trwa 4 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są
w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu.

Nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim.

Po ukończeniu nauki w liceum (z maturą lub bez) możesz dalej kształcić się w szkole policealnej, lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dzięki którym uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą.


Technikum

Technikum jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeżeli wiesz co Ciebie interesuje
i wybrałeś już zawód w jakim chcesz pracować.

W wyniku reformy edukacji nauka w technikum dla uczniów szkól podstawowych trwa 5 lat. Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki.

W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie technikum, wyodrębnione są
maksymalnie dwie kwalifikacje (K1 i K2). Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach
kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia.

 

Zawody dwukwalifikacyjne (jest ich72) i zawody trójkwalifikacyjne (23) dominują głównie
w technikum.
Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ).

Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.

Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) daje Ci uprawnienia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie.

Po ukończeniu technikum możesz podjąć również naukę w szkole policealnej lub na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Szkoła Branżowa

Szkoła branżowa jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową.

Nauka w
Szkole Branżowej I stopnia trwa 3 lata. Ucząc się w szkole branżowej zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową.

Zawody jednokwalifikacyjne, (K1) których jest 98, to przede wszystkim zawody nauczane
w szkole branżowej I stopnia.
Stanowi to podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia.

Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP oraz w zakładach pracy.

Po zdaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) na poziomie praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć wykształcenie średnie; jeśli przystąpisz do egzaminu maturalnego i otrzymasz świadectwo dojrzałości, będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych.

Od roku 2020/2021 będzie pierwsza rekrutacja do
Szkoły Branżowej II stopnia, w których kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w szkole I stopnia. Realizowana będzie jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.

Nauka w tej szkole będzie trwać 2 lata, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) będziesz mógł uzyskać dyplom w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.

 


Aniela Kobusińska – Luty, doradca zawodowy

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria: