Notice: Undefined index: componentType in /home/gim56/public_html/strona/templates/dd_smallbusines_106/component.php on line 12
Dalsza droga kształcenia
Odsłony: 400

Wybrać zawód, zaplanować dalszą drogę kształcenia.

Jak dobrze wybrać zawód? Co należy brać pod uwagę w podejmowaniu decyzji?

Jak ma wyglądać moja przyszłość zawodowa?

Jak wybrać szkołę i zawód w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych
 i ekonomicznych realiów, od realiów współczesnego rynku pracy?

Takie pytania zadaje sobie, każdy młody człowiek stojący przed koniecznością podjęcia swojej pierwszej decyzji wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bowiem pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji w sytuacji, gdy o swoim przyszłym życiu zawodowym decyduje się w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakość życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego młodego człowieka.
 Aby podjęta decyzja była świadoma i satysfakcjonująca wymaga to od młodego człowieka zebrania niezbędnych informacji w obszarze poznania siebie, zawodów i rynku pracy oraz systemu kształcenia. Nie powinien to być jednorazowy akt, lecz merytorycznie ukierunkowany proces oparty na właściwym sformułowaniu celów oraz uwzględniający wszystkie niezbędne warunki trafnego wyboru.

Wskazuje się tutaj na :

 • czynniki wewnętrzne - uwzględniające cechy osobowe, własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe,
 • czynniki zewnętrzne - związane z sytuacją na rynku pracy, znajomością zawodów, systemu kształcenia, dróg zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Czynniki wewnętrzne

Właściwe poznanie siebie, swoich możliwości w istotny sposób warunkuje zadowolenie
 z przyszłej aktywności zawodowej, umożliwia odniesienie sukcesu. W związku z tym ważnym  dla Ciebie działaniem  jest zebranie i przeanalizowanie informacji w obszarze:

 • zainteresowań (co lubię robić a czego nie lubię? w jakie działania chętnie się angażuję jakie sprawiają mi satysfakcję?)
 • uzdolnień (w czym jestem dobry? czego z łatwością się uczę? jakie mam talenty?)
 • cech charakteru i temperamentu (np. szybkość działania, wytrwałość, zaangażowanie, odpowiedzialność, ruchliwość, opanowanie…)
 • umiejętności,
 • motywacji do nauki,
 • systemu wartości (priorytety, uznawane przekonania itd.
 • stanu zdrowia (ewentualne przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie)

Czynniki zewnętrzne

 • poznania świata zawodów – wymagań psychofizyczne, znajomości środowiska pracy, zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie, zawodów pokrewnych,
 • znajomości rynku pracy – aktualne tendencje, zawody „przyszłości”, branże rozwijające się,
 • strukturze kształcenia się w różnych zawodach – szczeble i ścieżki kształcenia się, lokalna sieć szkół,
 • warunków finansowych kształcenia (w tym możliwości materialne rodziny, odpłatność za różne formy nauki)

Analiza i konfrontacja wymienionych wyżej czynników pozwoli Tobie podjąć właściwą decyzję o kierunku dalszego kształcenia. Ważnym wsparciem mogą być również sugestie
 i opinie osób z najbliższego Twojego otoczenia, tj. rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rówieśników. Mogą one w istotny sposób ukształtować prawidłową samoocenę, wspomóc właściwe postrzeganie swoich mocnych i słabszych stron, zmotywować i zachęcić do zdobywania wyższych kwalifikacji.

Pamiętaj również, że możesz skorzystać z profesjonalnych porad edukacyjnych
i zawodowych, wspomagających opracowanie indywidualnego planu kariery np. pracowni doradztwa zawodowego w szkole, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  

Dlaczego tak ważne jest doradztwo zawodowe?

Pamiętaj, że zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości, szybkość tych zmian zmuszają człowieka do podejmowania wielu różnorodnych decyzji, częstokroć obarczonych dużym ryzykiem. Nie każdy jednak potrafi, czy jest w stanie dokonać samodzielnego wyboru, który byłby dla niego optymalny. Doradztwo zawodowe jest procesem, który pomaga
w planowaniu i realizacji kariery edukacyjno-zawodowej. Ze wsparcia doradcy zawodowego będziesz mógł korzystać w ciągu całego swojego życia, ponieważ szybkość zmian sytuacji na rynku pracy będzie wymagała uzupełniania wykształcenia i utrzymania swojej zawodowej wartość na rynku.

Poniżej możesz skorzystać z materiałów ujętych w  Projekcie „ Edukacja dla pracy”.
wykaż aktywność i odpowiedzialność w sprawie Swojej przyszłośći.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

W podanej niżej stronie znajdziecie filmy zawodowe;    „Drogi zawodowe”, „Marzenia w zasięgu ręki”

https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7359-filmy

 

                                                           Aniela Kobusińska – Luty doradca zawodowy,

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria: