Terminarz spotkań z Rodzicami

Drukuj PDF

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

Data

 

godzina

forma

13.09.2016r.

wtorek

17:00 klasy II4 i II5,

17:30 klasy I sala gimnastyczna

18:00 klasy II1,2,3,

18:00 klasy III

I zebrania w klasach:

  1. wybory Rad Klasowych, poznanie organizacji pracy

  2. zapoznanie z regulaminami szkolnymi, funkcjonowanie szkoły,

  3. sprawy klasowe,.

19:00

I zebranie Rady Rodziców sala 24.

05.10.2016r.

Środa

17:00 sala 7

Konferencja dla rodziców: "Motywacja i zasady uczenia się"

18:00

Godzina informacyjna -spotkania indywidualne z nauczycielami

09.11.2016r.

Środa

17:00 sala 7

Klasy II szkolenie dla rodziców: Nieletni w świetle prawa

18:00:

Zebrania w klasach: rola rodziców w tworzeniu domowego środowiska wspierającego uczące się dzieci

07.12.2016r.

Środa

17:00 sala 7

Konferencja dla rodziców: potrzeby fizyczne, psychiczne i biologiczne uwarunkowania wpływające na zdolność uczenia się

18:00

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną za I semestr.

Godzina informacyjna -spotkania indywidualne z nauczycielami

11.01.2017r.

Środa

17:00 sala gimnastyczna,

18:00 wywiadówki

Spotkanie na Sali gimnastycznej rodziców, po spotkaniu

 

WYWIADÓWKI: efektywność nauczania, podsumowanie

01.03.2017r.

Środa

17:00 sala 7

Konferencja dla rodziców: Uwarunkowania trafnego wyboru zawodu

18:00

Godzina informacyjna -spotkania indywidualne z nauczycielami

05.04.2017r.

Środa

17:00 sala 7

Konferencja dla rodziców: Zasady wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i wypełnianie dokumentów

18:00

Zebrania w klasach - realizacja tematu zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

Szkolenie Procedury Egzaminu Gimnazjalnego klasy III.

10.05.2017r.

środa

18:00

Informacja o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną.

Godzina informacyjna -spotkania indywidualne z nauczycielami

07.06.2017r.

wtorek

18:00

Zebrania w klasach: podsumowanie pracy klasy, zestawienia, wstępna klasyfikacja, wyniki klasy. Zapoznanie rodziców z wstępną klasyfikacją roczną uczniów.

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2016r.

 

 

You are here:   Home