Projekty szkolne

Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole projektami

Realizowane projekty:

 

  1. Szkolny Ośrodek Kariery - kontynuacja
  2. E-learning - nauczanie na odległość - w ramach Regionalnego Ośrodka Szkolenia E-learningowego (ROSE)
  3. Chmura edukacyjna Google - współpraca uczniów w zespole z narzędziami TI
  4. Ogólnopolski Tydzień Kariery - w ramach akcji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej inspirująca ogólnopolskie i lokalne inicjatywny doradców zawodowych na rzecz wspomagania drogi edukacji, zawodu, pracy i kariery.
  5. Szkoła Wolna od Przemocy i Narkotyków - podniesienie  świadomości adresatów Programu w zakresie zagrożeń związanych ze zjawiskami związanymi z substancjami narkotycznymi i przemocą wśród nieletnich oraz promowanie aktywności w zakresie profilaktyki i zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym i niepożądanym a także promowanie zasad bezpieczeństwa w szkołach.
  6. Innowacje w nauczaniu:
  • Cyberprzestrzeń w innowacyjnym nauczaniu gimnazjalisty - kontynuacja projektu nauczania wspomaganego w dużym stopniu nowoczesnymi technikami i środkami audiowizualnymi na wszystkich poziomach. Nauka w e-klasie wspomagana jest pracą na osobistych komputerach na wszystkich przedmiotach. Zastosowanie środków  technologii informacyjnej korzystnie wpłynie na pobudzenie wielu rodzajów zmysłów  i uruchomi wielokanałowy przekaz treści co korzystnie wpłynie na wzrost efektywności kształcenia i osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Nauczyciele odbyli szkolenia w ramach zajęć e-learningowych.
You are here:   Home