ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Kategoria:

 

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Często zastanawiacie się, czy wybrać technikum, czy szkołę branżową I stopnia?

Podjęcie tak trudnej decyzji wymaga konsultacji m.in. z doradcą zawodowym. Jednak, żeby dobrze przygotować się do spotkania ze specjalistą, warto zapoznać się z ofertą szkolnictwa zawodowego.

Poniżej znajdziecie spis szkół zawodowych w Poznaniu i powiecie.

Polecam również wyszukiwarkę zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej : www.cdzdm.pl/PL-H147/zawody.html

Na tej stronie znajdziecie następujące informacje:

 • opis zawodu
 • kwalifikacje w zawodzie
 • typy i adresy szkół, w których możecie wykonywać wybraną profesję
 • przykładowe miejsca pracy
 • przykładowe przedmioty zawodowe
 • przeciwskazania zdrowotne   

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu w zakładce „Dla uczniów szkół podstawowych”

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.cdzdm.pl/

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria:

Wybrać zawód – dostęp do materiałów

http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

 informatorze o zawodach szkolnictwa zawodowego zobaczysz grupy zawodów ułożone według podobieństwa i charakteru wykonywanych czynności zawodowych.

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
KOWEZiU, Warszawa 2013

 

 

Pobierz plik

Możesz skorzystać również z Wyszukiwarki zawodów czyli informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego w wersji on-line!

Każdy zawód opisany jest na osobnej Karcie zawodu.

Karta zawodu zawiera:
- wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;
- informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria:

Wybrać zawód, zaplanować dalszą drogę kształcenia.

Jak dobrze wybrać zawód? Co należy brać pod uwagę w podejmowaniu decyzji?

Jak ma wyglądać moja przyszłość zawodowa?

Jak wybrać szkołę i zawód w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych i ekonomicznych realiów, od realiów współczesnego rynku pracy?

Takie pytania zadaje sobie, każdy młody człowiek stojący przed koniecznością podjęcia swojej pierwszej decyzji wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bowiem pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji w sytuacji, gdy o swoim przyszłym życiu zawodowym decyduje się w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakość życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego młodego człowieka.
 Aby podjęta decyzja była świadoma i satysfakcjonująca wymaga to od młodego człowieka zebrania niezbędnych informacji w obszarze poznania siebie, zawodów i rynku pracy oraz systemu kształcenia. Nie powinien to być jednorazowy akt, lecz merytorycznie ukierunkowany proces oparty na właściwym sformułowaniu celów oraz uwzględniający wszystkie niezbędne warunki trafnego wyboru.

Wskazuje się tutaj na :

 • czynniki wewnętrzne - uwzględniające cechy osobowe, własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe,
 • czynniki zewnętrzne - związane z sytuacją na rynku pracy, znajomością zawodów, systemu kształcenia, dróg zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Czynniki wewnętrzne

Właściwe poznanie siebie, swoich możliwości w istotny sposób warunkuje zadowolenie
 z przyszłej aktywności zawodowej, umożliwia odniesienie sukcesu. W związku z tym ważnym  dla Ciebie działaniem  jest zebranie i przeanalizowanie informacji w obszarze:

 • zainteresowań (co lubię robić a czego nie lubię? w jakie działania chętnie się angażuję jakie sprawiają mi satysfakcję?)
 • uzdolnień (w czym jestem dobry? czego z łatwością się uczę? jakie mam talenty?)
 • cech charakteru i temperamentu (np. szybkość działania, wytrwałość, zaangażowanie, odpowiedzialność, ruchliwość, opanowanie…)
 • umiejętności,
 • motywacji do nauki,
 • systemu wartości (priorytety, uznawane przekonania itd.
 • stanu zdrowia (ewentualne przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie)

Czynniki zewnętrzne

 • poznania świata zawodów – wymagań psychofizyczne, znajomości środowiska pracy, zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie, zawodów pokrewnych,
 • znajomości rynku pracy – aktualne tendencje, zawody „przyszłości”, branże rozwijające się,
 • strukturze kształcenia się w różnych zawodach – szczeble i ścieżki kształcenia się, lokalna sieć szkół,
 • warunków finansowych kształcenia (w tym możliwości materialne rodziny, odpłatność za różne formy nauki)

Analiza i konfrontacja wymienionych wyżej czynników pozwoli Tobie podjąć właściwą decyzję o kierunku dalszego kształcenia. Ważnym wsparciem mogą być również sugestie
 i opinie osób z najbliższego Twojego otoczenia, tj. rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rówieśników. Mogą one w istotny sposób ukształtować prawidłową samoocenę, wspomóc właściwe postrzeganie swoich mocnych i słabszych stron, zmotywować i zachęcić do zdobywania wyższych kwalifikacji.

Pamiętaj również, że możesz skorzystać z profesjonalnych porad edukacyjnych i zawodowych, wspomagających opracowanie indywidualnego planu kariery np. pracowni doradztwa zawodowego w szkole, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  

Dlaczego tak ważne jest doradztwo zawodowe?

Pamiętaj, że zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości, szybkość tych zmian zmuszają człowieka do podejmowania wielu różnorodnych decyzji, częstokroć obarczonych dużym ryzykiem. Nie każdy jednak potrafi, czy jest w stanie dokonać samodzielnego wyboru, który byłby dla niego optymalny. Doradztwo zawodowe jest procesem, który pomaga w planowaniu i realizacji kariery edukacyjno-zawodowej. Ze wsparcia doradcy zawodowego będziesz mógł korzystać w ciągu całego swojego życia, ponieważ szybkość zmian sytuacji na rynku pracy będzie wymagała uzupełniania wykształcenia i utrzymania swojej zawodowej wartość na rynku.

Poniżej możesz skorzystać z materiałów ujętych w  Projekcie „ Edukacja dla pracy”. Wykaż aktywność i odpowiedzialność w sprawie Swojej przyszłośći.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

W podanej niżej stronie znajdziecie filmy zawodowe;    „Drogi zawodowe”, „Marzenia w zasięgu ręki”

https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7359-filmy

 

                                                           Aniela Kobusińska – Luty doradca zawodowy,

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria:

Wybrać zawód, zaplanować dalszą drogę kształcenia.

Jak dobrze wybrać zawód? Co należy brać pod uwagę w podejmowaniu decyzji?

Jak ma wyglądać moja przyszłość zawodowa?

Jak wybrać szkołę i zawód w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych
 i ekonomicznych realiów, od realiów współczesnego rynku pracy?

Takie pytania zadaje sobie, każdy młody człowiek stojący przed koniecznością podjęcia swojej pierwszej decyzji wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bowiem pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji w sytuacji, gdy o swoim przyszłym życiu zawodowym decyduje się w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakość życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego młodego człowieka.
 Aby podjęta decyzja była świadoma i satysfakcjonująca wymaga to od młodego człowieka zebrania niezbędnych informacji w obszarze poznania siebie, zawodów i rynku pracy oraz systemu kształcenia. Nie powinien to być jednorazowy akt, lecz merytorycznie ukierunkowany proces oparty na właściwym sformułowaniu celów oraz uwzględniający wszystkie niezbędne warunki trafnego wyboru.

Wskazuje się tutaj na :

 • czynniki wewnętrzne - uwzględniające cechy osobowe, własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe,
 • czynniki zewnętrzne - związane z sytuacją na rynku pracy, znajomością zawodów, systemu kształcenia, dróg zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Czynniki wewnętrzne

Właściwe poznanie siebie, swoich możliwości w istotny sposób warunkuje zadowolenie
 z przyszłej aktywności zawodowej, umożliwia odniesienie sukcesu. W związku z tym ważnym  dla Ciebie działaniem  jest zebranie i przeanalizowanie informacji w obszarze:

 • zainteresowań (co lubię robić a czego nie lubię? w jakie działania chętnie się angażuję jakie sprawiają mi satysfakcję?)
 • uzdolnień (w czym jestem dobry? czego z łatwością się uczę? jakie mam talenty?)
 • cech charakteru i temperamentu (np. szybkość działania, wytrwałość, zaangażowanie, odpowiedzialność, ruchliwość, opanowanie…)
 • umiejętności,
 • motywacji do nauki,
 • systemu wartości (priorytety, uznawane przekonania itd.
 • stanu zdrowia (ewentualne przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie)

Czynniki zewnętrzne

 • poznania świata zawodów – wymagań psychofizyczne, znajomości środowiska pracy, zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie, zawodów pokrewnych,
 • znajomości rynku pracy – aktualne tendencje, zawody „przyszłości”, branże rozwijające się,
 • strukturze kształcenia się w różnych zawodach – szczeble i ścieżki kształcenia się, lokalna sieć szkół,
 • warunków finansowych kształcenia (w tym możliwości materialne rodziny, odpłatność za różne formy nauki)

Analiza i konfrontacja wymienionych wyżej czynników pozwoli Tobie podjąć właściwą decyzję o kierunku dalszego kształcenia. Ważnym wsparciem mogą być również sugestie
 i opinie osób z najbliższego Twojego otoczenia, tj. rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rówieśników. Mogą one w istotny sposób ukształtować prawidłową samoocenę, wspomóc właściwe postrzeganie swoich mocnych i słabszych stron, zmotywować i zachęcić do zdobywania wyższych kwalifikacji.

Pamiętaj również, że możesz skorzystać z profesjonalnych porad edukacyjnych
i zawodowych, wspomagających opracowanie indywidualnego planu kariery np. pracowni doradztwa zawodowego w szkole, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  

Dlaczego tak ważne jest doradztwo zawodowe?

Pamiętaj, że zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości, szybkość tych zmian zmuszają człowieka do podejmowania wielu różnorodnych decyzji, częstokroć obarczonych dużym ryzykiem. Nie każdy jednak potrafi, czy jest w stanie dokonać samodzielnego wyboru, który byłby dla niego optymalny. Doradztwo zawodowe jest procesem, który pomaga
w planowaniu i realizacji kariery edukacyjno-zawodowej. Ze wsparcia doradcy zawodowego będziesz mógł korzystać w ciągu całego swojego życia, ponieważ szybkość zmian sytuacji na rynku pracy będzie wymagała uzupełniania wykształcenia i utrzymania swojej zawodowej wartość na rynku.

Poniżej możesz skorzystać z materiałów ujętych w  Projekcie „ Edukacja dla pracy”.
wykaż aktywność i odpowiedzialność w sprawie Swojej przyszłośći.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

W podanej niżej stronie znajdziecie filmy zawodowe;    „Drogi zawodowe”, „Marzenia w zasięgu ręki”

https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7359-filmy

 

                                                           Aniela Kobusińska – Luty doradca zawodowy,

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria:

Mój pierwszy krok w planowaniu swojej kariery

- propozycja działań dla uczniów klas V i VI

 

Drodzy Uczniowie - będąc uczniami klasy V i VI  możecie już pomyśleć o  planowaniu swojej przyszłości. Proponowany scenariusz działań pozwoli Wam zrobić w tym obszarze pierwszy krok. Zapraszam Was do działania i pracy nad rozpoznaniem swoich zasobów - tego co Was interesuje. Pomoże Wam w tym proponowany scenariusz działań.

 Scenariusz działań

Temat: Przedmioty, które lubię – a świat zawodowych specjalizacji.

Proponuję Tobie działanie, które jest Twoim pierwszym krokiem  w planowaniu swojej kariery. Przeczytaj treść zadań proponowanych do wykonania i wypełnij w załączniku nr 1  poniższe pola. Nie oceniaj swoich odpowiedzi. Potraktuj je jednak, jako ważne w Twoich działaniach przygotowujących do zawodowej aktywności.

Celem Twoich działań jest - określenie przedmiotów  szkolnych, których lubisz się uczyć. (załącznik nr 1)

 • określ wartość przedmiotów, których lubisz się uczyć ( czy są takie przedmioty, i czy uczysz się ich łatwiej),
 • napisz dlaczego to lubisz, od czego to zależy ( czy z uwagi na treść, która ciebie interesuje, sposób pracy na tym przedmiocie, określ jaki to sposób i dlaczego Tobie odpowiada),
 • opisz jaki to Twoim zdaniem ma związek ze światem zawodów,
 • wymień jakie są korzyści z rozwijania własnej wiedzy a dla Ciebie z rozwijania i poznawania tego co Ciebie interesuje,
 • jakie zainteresowania mogą być powiązane z Twoim ulubionym przedmiotem,
 • jak Twoim zdaniem możemy wykorzystać fakt, że są przedmioty, których uczymy się łatwiej,
 • jaki to może mieć związek z naszą przyszłą pracą, zawodem o którym myślisz lub takim, który Tobie się podoba,

wypełnij załącznik nr 1  

skorzystaj z materiałów źródłowych

 

Uwaga: wypełnioną kartę ( załącznik nr 1) -  czyli Swój pierwszy krok w planowaniu swojej kariery możesz umieścić w swoim portfolio lub przesłać do doradcy zawodowego poprzez dzienniczek elektroniczny do indywidualnej konsultacji.

 

Załącznik nr 1.

Przedmioty, które lubię – a świat zawodowych specjalizacji

1.  Wymień przedmioty, których lubisz się uczyć i określ ich wartość w skali 1 – 10   (1 - znaczy najmniej),

...........................................................................................................................................................

2. Dlaczego je lubisz, od czego to zależy ( z uwagi na treść, sposób realizacji i pracy na tym przedmiocie, określ jaki to sposób i dlaczego Tobie odpowiada)

...........................................................................................................................................................

3. Opisz jaki to Twoim zdaniem ma związek ze światem zawodów,

...........................................................................................................................................................

4. Wymień, jakie są korzyści z rozwijania własnej wiedzy a dla Ciebie z rozwijania i poznawania tego co Ciebie interesuje.

............................................................................................................................................................

5. Jakie Twoje zainteresowania mogą być powiązane z Twoim ulubionym  przedmiotem.

.............................................................................................................................................................

6. Jak Twoim zdaniem możemy wykorzystać fakt, że są przedmioty, których uczymy się łatwiej.

.............................................................................................................................................................

7. Jaki to może mieć związek z naszą przyszłą pracą, zawodem, specjalnością o której myślisz lub Tobie się podoba. Wymień jeden zawód.

..............................................................................................................................................................

8. Wymień cechy i umiejętności, które trzeba posiadać w  zawodzie, który wskazałeś/aś

...............................................................................................................................................................

Uwaga: wypełnioną kartę - możesz umieścić w swoim portfolio lub przesłać do doradcy zawodowego poprzez dzienniczek elektroniczny do indywidualnej konsultacji i dalszych działań planowania swojej przyszłości.                                                  

 doradca zawodowy, Aniela Kobusińska - Luty                                                                

 

3 Kroki do wyboru zawodu

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s