ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 3655

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W POZNANIU

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

 I Cele Samorządu Uczniowskiego:

 - Reprezentowanie ogółu uczniów.

 - Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

- Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II Zadania profilaktyczno - wychowawcze:

Inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,

Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego,

Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

III. Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Rozpoczęcie akcji „słodka środa”.
 • Dzień Chłopaka– życzenia, upominki.
 • Ogłoszenie konkursu na „Najbardziej zadbaną salę lekcyjną”.

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
 • Aktualizacja gazetki.

Listopad

 • Wszystkich Świętych – gazetka okolicznościowa.
 • Andrzejki – dyskoteka.

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki.
 • Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego.
 • Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy.

Styczeń

 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.
 • Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
 • Rozstrzygnięcie konkursu na „Najbardziej zadbaną salę lekcyjną”.
 • Przygotowanie gazetki ściennej „Bezpieczne ferie zimowe”.

Luty

 • Bal karnawałowy.
 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.
 • Przygotowanie kiermaszu wielkanocnego.

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu.
 • Konkurs na najsympatyczniejszego ucznia, najsympatyczniejszą uczennicę.
 • Podsumowanie całorocznych konkursów: „Najbardziej zadbana sala lekcyjna”.

Czerwiec

 • Organizacja ostatniego tygodnia nauki.
 • Przygotowanie gazetki o wakacjach.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020 / 2021.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria: